Swięta siostra Faustyna

„Jesteś sekretarką mojego miłosierdzia​” 
(Dz. 1605).

„...twoim zadaniem jest napisać wszystko, co ci daję poznać o moim miłosierdziu dla pożytku dusz, które czytając te pisma, doznają w duszy pocieszenia i nabiorą odwagi, aby zbliżyć się do mnie” (Dz. 1693).  

Bł. ksiądz Michał Sopoćko

„Oto jest pomoc widzialna dla ciebie 
na ziemi. On ci dopomoże spełnić 
wolę moją na ziemi​” (Dz. 53).

„Za jego staraniem nowe światło 
zajaśnieje  w Kościele Bożym 
dla pociechy dusz​” (Dz. 1390). 

Miłosierny Bóg, aby przekazać Orędzie Bożego Miłosierdzia wybrał i uformował dwoje Apostołów Bożej miłości: Świętą siostrę Faustynę Kowalską i Błogosławionego księdza Michała Sopoćkę. Postacie te, choć z heroiczną gorliwością starały się wypełnić wolę Bożą, za życia nie doczekały się uznania, zyskały za to świętość i wieczną pamięć. Niniejsza publikacja ukazuje zdarzenia związane z tym posłannictwem, bez ich interpretacji, aby pozostawić czytelnikowi możliwość własnych refleksji nad sposobem ich rozumienia. 

„Pragnę, aby cały świat  
poznał ​miłosierdzie moje” (Dz. 687) 

ORĘDZIE BOŻEGO MIŁOSIERDZ​IA

„Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, 
dopokąd nie zwróci się z ufnością do miłosierdzia mojego”  (Dz. 300)*

„Zdrój miłosierdzia mojego został otwarty na oścież włócznią na krzyżu 
dla wszystkich dusz – nikogo nie wyłączyłem​” (Dz. 1182). 

* Liczby w nawiasach oznaczają numery akapitów „Dzienniczka” św. siostry Faustyny Kowalskiej

Jezu, ufam Tobie. Miłość i Miłosierdzie
BEZPŁATNY E-BOOK (PDF)
SPIS TREŚCI
Dar Miłosierdzia – świadectwo
bezpłatny e-book (pdf)
OBRAZ DO DRUKU POLIGRAFICZNEGO: 
www.merciful-jesus.com
 
poniżej fragmenty książki "Jezu, ufam Tobie. Miłość i Miłosierdzie"
Święta siostra Faustyna Kowalska   Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko  Pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego   Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego  Droga Krzyżowa - ks. dra Michała Sopoćki  Koronka do Bożego Miłosierdzia  Nowenna do Miłosierdzia Bożego

Pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego Zbawiciela w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie
Wieczysta adoracja

„Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. 
Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, 
szczególnie w godzinę śmierci” (Dz. 47).

„Przez obraz ten udzielać będę wiele łask..., 
a przez to niech ma przystęp wszelka dusza do niego” (Dz. 570).

Animacja fragmentów pierwszego Obrazu Jezusa Miłosiernego i Całunu Turyńskiego

MISJE SIÓSTR JEZUSA MIŁOSIERNEGO

Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego realizuje Orędzie Miłosierdzia 
poprzez słowo, czyn i modlitwę w 35 Domach Zakonnych w Polsce i za granicą, 
w tym na 4 placówkach misyjnych: w Brazylii, Boliwii, Sierra Leone i RPA. 
Jeśli zapragniesz dokonać wkładu w te dzieła, 
z wdzięcznością przyjmiemy -  dar Miłosierdzia  - modlitwę, 
cierpienie i w miarę możliwości wsparcie finansowe (z dopiskiem Misje).

Razem zanieśmy Miłosierdzie do ludzkich serc i na krańce świata!  

nr konta PL:  83 1600 1462 1817 7333 6000 0001
Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego
Wyszyńskiego 169, 66-400 Gorzów Wlkp.
nr konta EUR:  56 1600 1462 1817 7333 6000 0002
SWIFT PPABPLPK

nr konta USD: 29 1600 1462 1817 7333 6000 0003
SWIFT PPABPLPK

DZIĘKUJEMY!