10
strona główna

„Miłosierdzie jest wielorakie, zawsze i wszędzie,
i w każdy czas można czynić dobrze.
Gorąca miłość Boga widzi wokoło siebie nieustannie potrzeby
udzielania się przez czyn, słowo czy modlitwę” (św. Faustyna, Dz 1313).

 

INSTYTUT MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Instytut Miłosierdzia Bożego jest żeńskim, świeckim instytutem życia konsekrowanego. Członkinie Instytutu zobowiązują się ślubami do życia według rad ewangelicznych: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa – nie prowadzą życia wspólnotowego.

Instytut Miłosierdzia Bożego wywodzi się ze wspólnoty powołanej przez bł. ks. Sopoćkę stanowiącej zaczątek nowego Zgromadzenia, którego domagał się Pan Jezus w objawieniach przekazanych św. siostrze Faustynie. Obecnie istnieje ono jako Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego. Wyodrębnienie Instytutu nastąpiło w 1948 r., za jego podstawę prawną przyjęto ogłoszoną przez papieża Piusa XII konstytucję apostolską „Provida Mater Ecclesia”.
Szczególnym charyzmatem członkiń Instytutu jest całkowite zawierzenie miłosierdziu Bożemu. Wezwanie Jezu ufam Tobie jest oparciem zarówno dla ich życia wewnętrznego jak i dla działalności zewnętrznej. Duchowość miłosierdzia Bożego, podjęta zgodnie z nauką Kościoła jest realizowana w wewnętrznej łączności z Najświętszą Maryją Panną Matką Miłosierdzia.

Istotną cechą Instytutu Miłosierdzia Bożego jest jego apostolski charakter. Apostolstwo indywidualne w swoim środowisku społecznym jest podstawową, niejako statutową działalnością członkiń, które świadomie i odpowiedzialnie, z dużym taktem i delikatnością, starają się wykorzystać wszelkie nadarzające się okazje, by pomóc bliźnim w odkrywaniu wyższych wartości, a w końcu samego Boga.
Stopień skuteczności apostolstwa zależy od ich osobistego stopnia zjednoczenia z Bogiem i wyrobienia w sobie cnót naturalnych, ułatwiających kontakty międzyludzkie. Siłę do zjednoczenia z Bogiem zapewnia życie modlitwy i uczestniczenie w Eucharystii. Częste korzystanie z sakramentu pokuty i posługi kierownictwa duchowego, oraz zdrowa asceza
i inne nadprzyrodzone, i naturalne środki do kształtowania własnej osobowości.


Członkinie Instytutu mieszkają w Polsce, w Brazylii, w USA, we Włoszech i na Litwie.
Z Instytutem Miłosierdzia Bożego związane są osoby stowarzyszone: mężatki (za zgodą małżonków) i osoby wolne. Uczestniczą one w misji i życiu Instytutu, ale nie składają ślubów, tylko przyrzeczenia według przyjętego regulaminu.

Instytut Miłosierdzia Bożego
ul. Łazienna 18, 87−100 Toruń
(Kuria Diecezjalna Toruńska, Wydział Spraw Życia Konsekrowanego)


Ostrobramska Matka Boża Miłosierdzia

 

 

<< spis treści
www.faustyna.eu

do góry

 

 

Prawa autorskie zastrzeżone © Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego
Kopiowanie tekstów i obrazu Jezusa Miłosiernego dozwolone wyłącznie
z podaniem pełnej nazwy źródła pochodzenia lub aktywnym linkiem do strony www.faustyna.eu