10
Titulinis puslapis

„Gailestingumas yra daugialypis, visur ir visada,
ir bet kuriuo metu galima daryti gera.
Karšta Dievo meilė mato poreikį aplink save
nepaliaujamai dalytis darbu, žodžiu ir malda“ (Dien., 1313).


DIEVO GAILESTINGUMO INSTITUTAS

1937 m. Pal. kun. Mykolo Sopočkos įkurta Dievo Gailestingumo institutas – pasauliečių moterų konsekruoto gyvenimo institutas. Instituto narės įsipareigoja gyventi pagal evangelijos siūlomus – neturto, skaistybės ir klusnumo – principus, tačiau jos negyvena bendruomenėje. Esminis instituto bruožas – apaštalavimas.
Individualus apaštalavimas savo socialinėje aplinkoje yra pagrindinė, tarsi statutinė narių veikla. Savo gyvenimo liudijimu skelbdamos Dievo Gailestingumą, jos sąmoningai ir atsakingai, labai taktiškai ir delikačiai stengiasi padėti artimui atrasti aukštesnes dvasines vertybes.
Dievo Gailestingumo institutui priklauso ištekėjusios (sutuoktiniui leidus) ir netekėjusios moterys. Jos dalyvauja instituto gyvenime ir misijoje, bet duoda ne įžadus, o galiojančiu reglamentu apibrėžtą priesaiką.

DIEVO GAILESTINGUMO INSTITUTAS
Lazienna g. 18, 87-100 Torunė
(Torunės vyskupijos kurijos Konsekruoto gyvenimo reikalų skyrius)DIEVO GAILESTINGUMO APAŠTALŲ DRAUGJA
„FAUSTINUM“

Bažnyčios istorijoje daugybės šventųjų gyvenimo pavyzdžiais Dievas parodė įvairių būdų, kaip pasiekti amžinąją laimę. Mūsų laikas vieną tų būdų parodė per šv. seserį Faustiną.
Žmonės, pajutę savo širdyje pašaukimą žengti tuo keliu, gali įsijungti į Apaštališkąjį Dievo Gailestingumo judėjimą, kuriam priklauso „Faustinum“ draugija, kuri veikia nuo 1996 m., telkia 80 pasaulio šalių narius. „Faustinum“ nariai savo gyvenimo pavyzdžiu, veikla, žodžiu ir malda skelbia Dievo gailestingumą.

DIEVO GAILESTINGUMO APAŠTALŲ DRAUGJA „FAUSTINUM“
Siostry Faustyny g. 3, 30-420 Krokuvos Lagevnikose (Lenkija)
www.faustinum.orgMALDOS APAŠTALAVIMAS MERDINČIŲJŲ INTENCIJA
Gailestingojo Jėzaus seserų kongregacija

MALDOS DOVANA

Savo dvasia vienydamiesi su šv. seserimi Faustina, trokštame paraginti Dievo gailestingumo garbintojus melstis individualiai arba įsijungti į bendrą nuolatinę maldą ir kalbėti DIEVO GAILESTINGUMO VAINIKĖLĮ – gailestingumo malonės išprašymo mirštantiems intencija.

Savo maldas gali aukoti kiekvienas, kas norėtų kiekvieną dieną įsijungti į bendrą maldą kartu su Gailestingojo Jėzaus seserų kongregacija. Tikime, kad tokiu būdu išpildysime Viešpaties Jėzaus prašymą ir su pasitikėjimu padėsime mūsų šeimų ir viso pasaulio mirštantiesiems priimti išganymo malonę.

Asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, maldos laiką (nuo iki dienos ir valandą)) galima siųsti Gailestingojo Jėzaus seserų kongregacijai paprastuoju arba elektroniniu paštu.

GAILESTINGOJO JĖZAUS SESERŲ KONGREGACIJA
ZGROMADZENIE SIÓSTR JEZUSA MIŁOSIERNEGO
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kardynała Wyszyńskiego 169
tel. 095 722 52 46
e-mail: sopocko@faustyna.eu

 

„...parašyk tai daugeliui sielų, kurios dažnai jaudinasi, kad neturi materialinių dalykų, kuriais pasinaudotų, darydamos gailestingumo darbus. Tačiau kur kas labiau nusipelno dvasios gailestingumas, kuriam nereikia nei leidimo, nei aruodo, jis pasiekiamas bet kuriai sielai. Jei siela kokiu nors būdu nėra gailestinga, negaus mano gailestingumo teismo dieną“ (Dien., 1317).

„...dažnai per didelį atstumą palydžiu mirštančiojo sielą, bet didžiausias džiaugsmas, kai matau, kad Gailestingumo pažadas išsipildo šiose sielose. Ištikimas yra Viešpats, ką kartą pasako – tesi“ (Dien., 935).

Pamatyti „Pareigą daryti gailestingumo darbus“, M. Sopočka„O, kokių didelių malonių suteiksiu sieloms, kurios kalbės šį vainikėlį (...) Užrašyk šiuos žodžius, dukra mano, kalbėk pasauliui apie mano gailestingumą, tegul visas pasaulis pažins neišmatuojamą mano gailestingumą“ (Dien., 848).

„Kai prie mirštančiojo kalba šį vainikėlį, numaldoma Dievo rūstybė, o neišmatuojamas gailestingumas apgaubia sielą“ (Dien., 811).

 

„DIEVO GAILESTINGUMO KIBIRKŠTIES“ GRUPĖ
Lodzės Jėzuitų bažnyčia (Lenkija)


2005 m. gruodžio 10 d. Apaštališkojo Sosto dekretu ir Lodzės miesto tarybos sprendimu šv. sesuo Faustina Kovalska paskelbta miesto globėja. Būtent Lodzės gatvėse pirmą kartą „Dievo Gailestingumo kibirkšties“ grupės iniciatyva sukalbėta Dievo Gailestingumo vainikėlio malda 2008 m. rugsėjo 28 d. Balstogėje vykusios kun. Mykolo Sopočkos beatifikacijos proga.
Rugsėjo 28-oji tapo visų žemynų krikščionių maldos diena. Šią dieną Dievo Gailestingumo vainikėlio maldos rengėjai išeina į gatves, nešdami baltą plakatą su raudonu užrašu „JĖZAU, PASITIKIU TAVIMI“ ir kviečia melstis.
Visame pasaulyje maldos sumanytojai gatvėse ieško pritariančiųjų maldai. Jų pastangomis kvietimas melstis išverstas į keliolika kalbų (taip pat kinų ir japonų) ir pasiekė jau tūkstančius šventovių, parapijų, draugijų bei privačių asmenų visuose žemynuose. Meldžiamasi 15.00 valandą vietos laiku, nepaisant atstumų, nepaisant laiko juostų.

15.00 valanda – Viešpaties Jėzaus mirties ant kryžiaus valanda
– DIEVO GAILESTINGUMO VALANDA.www.iskra.info.pl„Per šį paveikslą sieloms teiksiu daug malonių,
todėl tegul jis bus prieinamas kiekvienai sielai“ (Dien., 570).

Lodzėje įsikūrusio Gailestingojo Jėzaus Apaštalų, Lodzės Jėzuitų bažnyčia, fondo iniciatyva (2003 m. Fondas savo lėšomis organizavo ir atliko paveikslo konservaciją (pamatyti Kopia umowy), 2004 m. kovą Vilniuje, Šv. Dvasios bažnyčioje, buvo surengta profesionali fotosesija. Nuo to laiko Gailestingojo Jėzaus paveikslo fotokopijos (specialia fotokamera buvo padarytos 20 cm skaidrės) Fondas buvo skirtos visuotinei evangelizacijai.

Spausdinimo Gailestingojo Jėzaus paveikslas

 

 

<< Turinis

Į viršų

 

 

© Autorinės teisės – Urszula Grzegorczyk
Konsultacija – Sesuo Maria Kalinowska, Gailestingojo Jėzaus seserų kongregacija
© Vertimas iš lenkų kalbos – Birutė Jonuškaitė, Taisymas – Kazis Linka