10
Titulinis puslapis

„Aiškiai regiu, kad bus ne tik moterų ir vyrų vienuolijos,
bet ir didžiulė pasauliečių bendruomenė,
kuriai galės visi priklausyti ir vykdyti Dievo gailestingumą,
vieni kitiems jį rodydami“.
(ištrauka iš šv. Faustinos laiško kun. Sopočkai, 1936 m. balandis)

 

GAILESTINGOJO JĖZAUS BROLIŲ BENDRUOMENĖ

2000 m. Konkordijoje Pordenonėje (Italija) jaunų vyrų grupė, vadovaujama dvasinio globėjo tėvo Orestės Markato OFM, įkūrė vienuolių bendruomenę, pasivadinusią Gailestingojo Jėzaus brolių bendruomene. Atlikę pradinę formaciją broliai buvo pakviesti į Vilnių, kur 2005 m. liepos 11 d. Vilniaus metropolitas kard. Audrys Juozas Bačkis patvirtino Gailestingojo Jėzaus brolių bendruomenės konstituciją.
Bendruomenė savo vienuoliškam ugdymui sektinu pavyzdžiu pasirinko Mykolo Sopočkos kunigiško gyvenimo šventumą ir misijos, kuri buvo perduota tarpininkaujant šv. seseriai Faustinai, įgyvendinimą. Gailestingojo Jėzaus broliai gyvena kontempliacinį veiklų gyvenimą. Savo charizmą jie įgyvendina pasitelkdami maldą, apaštalavimą, mokslą ir darbą. Bendruomenės pagrindas ir maldos šaltinis yra kasdienė Eucharistija bei nuolatinės maldos už vargšus nusidėjėlius, Dievo gailestingumo maldavimas visam pasauliui. Apaštalaudami broliai skelbia didžiausią Dievo atributą – Jo Gailestingumą.


Pirmieji broliai su dvasios vadovu tėvu Oreste Marcato OFM
GAILESTINGOJO JĖZAUS BROLIŲ
Santuario Madonna di Fatima
via largo della Vittoria,6
06062 Città della Pieve (PERUGIA, Italija)
www.brothersofmercifuljesus.org
e-mail: info@brothersofmercifuljesus.org
gesuemaria@gmail.com


<< Turinis

 

Į viršų

 

 

© Autorinės teisės – Urszula Grzegorczyk
Konsultacija – Sesuo Maria Kalinowska, Gailestingojo Jėzaus seserų kongregacija
© Vertimas iš lenkų kalbos – Birutė Jonuškaitė, Taisymas – Kazis Linka