10
Titulinis puslapis

“Bus akimirka, kai šis darbas, kurio Dievas taip prašo,
[atrodys] tarsi visiškai sunaikintas
– o paskui Dievas pradės veikti su didžiule jėga,
kuri paliudys jo tikrumą. Tai bus naujas Bažnyčios spindėjimas,
nors nuo seno joje esantis. (Dien., 378).

 

VATIKANAS, 2000 m. balandžio 30 d. Sesers Faustinos Kovalskos kanonizacijos iškilmės
REUTERS, Fotografas VINCENZO PINTO


KALENDORIUS


2000 m. Vatikanas balandžio 30-ąją popiežius Jonas Paulius II paskelbė seserį Faustiną šventąją ir visoje Bažnyčioje įsteigė Dievo Gailestingumo šventę.
2001 m. Vilnius Gailestingojo Jėzaus seserų kongrekacija, remiama kontempliacinių vienuolijų, per didžiąją 9 mėnesių (1999 m. rugpjūtį–2000 m. balandį) noveną prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčioje išprašė grįžimo į Vilnių malonę.
2002 m. Vatikanas Sausio 12-ąją suteikti visuotiniai atlaidai sukalbėjusiems „Dievo Gailestingumo vainikėlį“ Lenkijoje
  Krokuva

Rugpjūčio 17-ąją popiežius Jonas Paulius II paskelbė pasaulio likimo patikėjimo Dievo Gailestingumui aktą.

2003 m. Vilnius

Atlikti pirmojo Gailestingojo Jėzaus paveikslo pagrindiniai konservavimo darbai.

2004 m. Vatikanas Kanonizavimo reikalų kongregacija paskelbė Dievo tarno kun. Mykolo Sopočkos dorybių didvyriškumą patvirtinantį dekretą.
2005 m. Vilnius pašventinti Gailestingojo Jėzaus seserų kongregacijos vienuolių namai, kuriuose 1934 m. nutapytas pirmasis Gailestingojo Jėzaus paveikslas.
  Vilnius rugpjūčio 25-ąją Gailestingojo Jėzaus seserų kongregacija pradėjo antrąją 9 mėnesių dėkingumo Dievo Gailestingumui noveną. Kongregacija malda pagerbė:

100-ąsias šventosios sesers Faustinos gimimo metines
50-ąsias Gailestingojo Jėzaus seserų kongregacijos patvirtinimo metines
70-ąsias pirmojo viešojo Gailestingojo Jėzaus paveikslo pagerbimo metines


2005 m. Vilnius rugsėjį Dievo Gailestingumo šventovės pagrindiniame altoriuje pirmasis Gailestingojo Jėzaus paveikslas iškeltas viešajam garbinimui.
  Lodzė gruodžio 10-ąją Apaštališkojo Sosto dekretu šventoji sesuo Faustina paskelbta Lodzės miesto globėja.
2006 m. Vilnius balandžio 23-ąją, Dievo Gailestingumo šventės dieną, iškilmingai baigta dėkingumo novena.
2007 m. Balstogė pašventinta Dievo Gailestingumo šventovė, kurioje ilsisi pal. kun. Mykolo Sopočkos palaikai.
2008 m. Roma balandžio 2–6 d. vyko I Pasaulinis Dievo Gailestingumo apaštalų kongresas.
  Vatikanas gegužės 13-ąją Gailestingojo Jėzaus seserų kongregacija patvirtinta popiežiaus teisės vienuolių institutu.
  Balstogė rugsėjo 28-ąją kun. Mykolas Sopočka paskelbtas palaimintuoju (praėjus 70 metų nuo šv. sesers Faustinos mirties).
2009 m. Lodzė rugsėjo 28-ąją „Dievo Gailestingumo kibirkšties“ grupės iniciatyva Lenkijos miestų gatvėse pradėta kalbėti „Dievo Gailestingumo vainikėlio“ malda.
2011 m. Krokuva balandžio 1–5 d. vyko II Pasaulinis Dievo Gailestingumo apaštalų kongresas.
2012 m. Vilnius birželio 6-ąją pašventinti Pal. kun. Mykolo Sopočkos paliatyviosios slaugos namai – pirmoji paliatyviosios slaugos įstaiga Lietuvoje.
2013 m. Bogota (Kolumbija) – rugpjūčio 16–19 d. vyko III Pasaulinis Dievo Gailestingumo apaštalų kongresas.
2014 m. Krokuva spalio 3–5 d. vyko IV Pasaulinis Dievo Gailestingumo apaštalų kongresas.
2015 m. Vilnius balandžio 12-ąją Dievo Gailestingumo šventovėje iškilmingai paminėtos pirmojo Gailestingojo Jėzaus paveikslo iškėlimo viešajam garbinimui 80-osios metinės.
  Vatikanas balandžio 12-ąją, Dievo Gailestingumo šventės dieną, popiežius Pranciškus visoje Bažnyčioje paskelbė „Dievo Gailestingumo metus” (2015 m. gruodžio 8-ąją–2016 m. lapkričio 20-ąją).

 

Balstogė, rugsėjo 28-ąją kun. Mykolas Sopočka paskelbtas palaimintuoju

 

 

<< Turinis
www.faustyna.eu

Į viršų

 

 

© Autorinės teisės – Urszula Grzegorczyk
Konsultacija – Sesuo Maria Kalinowska, Gailestingojo Jėzaus seserų kongregacija
© Vertimas iš lenkų kalbos – Birutė Jonuškaitė, Taisymas – Kazis Linka