„TROKŠTU, KAD VISAS PASAULIS PAŽINTŲ MANO GAILESTINGUMĄ“
(šv. Sesers Faustinos Kovalskos „Dienoraščio”).„Per šį paveikslą sieloms teiksiu daug malonių,
todėl tegul jis bus prieinamas kiekvienai sielai“ (Dien., 570).


VATIKANAS, 2013 m. gegužės 8 d. Švento Petro aikštė. Popiežius Pranciškus
– Generalinė audiencija. Fot.: Osservatore Romano


„GAILESTINGUMAS VISADA PRANOKSTA NUODĖMĖS MASTĄ IR NIEKAS NEGALI
APRIBOTI ATLEIDŽIANČIOS DIEVO MEILĖS“

popiežius Pranciškus, Misericordiae Vultus Bulė n.3„EVANGELIJOS ESMĖ – SKELBTI NE TAI, KAD NUSIDĖJĖLIAI PRIVALO TAPTI GERI,
O KAD DIEVAS YRA GERAS NUSIDĖJĖLIAMS“

Palaimintasis kunigas Mykolas Sopočkos
„MANO GAILESTINGUMO VERSMĖ BUVO PLAČIAI ATVERTA IETIMI ANT KRYŽIAUS
VISOMS SIELOMS – NIEKO NEIŠSKYRIAU“ (Dien., 1182).


PASAULIO LIKIMO PATIKĖJIMO DIEVO GAILESTINGUMUI AKTAS

Dieve, gailestingasis Tėve,
Savo meilę mums apreiškęs per Savo Sūnų Jėzų Kristų
ir suteikęs mums ją Šventosios Dvasios pavidalu, mūsų Guodėjau,
Tau šiandien patikime pasaulio ir kiekvieno žmogaus likimą.
Pažvelk į mus nusidėjėlius,
padėk mums įveikti mūsų silpnybes,
nugalėk visą blogį,
leisk visiems Žemės gyventojams patirti Tavo gailestingumą,
kad Tavyje, Vienas Trejybėje Dieve,
jie visada atrastų vilties šaltinį.
Amžinasis Tėve, dėl skaudžios kančios ir prisikėlimo Tavo Sūnaus,
būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Amen.

popiežius Jonas Paulius II
Krokuva 2002 m. rugpjūčio 17-ąją

 

 

Turinis

 

 

© Autorinės teisės – Urszula Grzegorczyk
Konsultacija – Sesuo Maria Kalinowska, Gailestingojo Jėzaus seserų kongregacija
© Vertimas iš lenkų kalbos – Birutė Jonuškaitė, Taisymas – Kazis Linka