KRYŽIAUS KELIAS

Ištraukos iš kun. dr. Mykolo Sopočkos knygos  
„DIEVO GAILESTINGUMAS JO DARBUOSE“ 

Kryžiaus kelio nuotraukos ant "Jasna Góra" ant kalvų Čenstakavoje (Lenkija)

I STOTIS  
JĖZUS NUTEISIAMAS MIRTI 

Garbiname Tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname Tave,  
kad šventuoju kryžiumi atpirkai pasaulį.

 „Man gėda, Viešpatie, stotis prieš Tavo šventąjį veidą, nes labai mažai esu į Tave panašus. Tu tiek dėl manęs iškentėjai plakamas, kad vien nuo tos kančios galėjai numirti, jeigu ne Dangiškojo Tėvo valia ir nuosprendis, jog turėsi mirti ant kryžiaus. Bet man net ir mažos namiškių padarytos nuoskaudos ir nemalonumai yra sunkiai pakeliami dalykai.  Tu manęs gailėdamas tiek kraujo praliejai, o man kiekvienas pasiaukojimas ir pasišventimas savo artimui atrodo sunkus. Kai Tave plakė, Tu su nenusakomu kantrumu, tylėdamas iškentei visus kirčius, o aš dejuoju ir skundžiuosi vos tik man tenka iškentėti dėl Tavęs kokį nors negalavimą arba artimojo man skirtą panieką“. 

GAILESTINGAS VIEŠPATIE, 
PADĖK MAN SU PASITIKĖJIMU EITI PASKUI TAVE

Kurs už mus kaltus kentėjai, Jėzau Kristau, pasigailėk mūsų.

RETURN

Visas knygos "Jėzau, pasitikiu Tavimi. Meilė ir gailestingumas" (nemokama e. knyga)
www.faustyna.eu