Šventosios Faustina Kovalska

„Esi mano gailestingumo sekretorė“ (Dien., 1605). 

 „…tavo užduotis yra užrašyti apie mano gailestingumą viską, ką leidžiu tau pažinti, sielų labui, kurios skaitydamos šiuos raštus sieloje patirs paguodą ir išdrįs artintis prie manęs“  (Dien., 1693). 

Kunigas Mykolas Sopočka

Štai tau regima pagalba Žemėje.  
Jis tau padės įvykdyti  mano valią Žemėje 
(Dien., 53). 

 Jo pastangomis nauja  
šviesa nušvis Dievo Bažnyčioje  
sieloms paguosti (Dien., 1390). 

Gailestingasis Dievas, norėdamas perteikti visam pasauliui skirtą Dievo gailestingumo žinią, pasirinko ir išugdė du Dievo meilės Apaštalus: šv. seserį Faustiną Kovalską ir pal. kunigą Mykolą Sopočką. Nors šios asmenybės didvyrišku uolumu stengėsi kruopščiai išpildyti Viešpaties valią, bet būdami gyvi nesulaukė pripažinimo, užtat įgijo šventumą ir amžiną atminimą. Šiame leidinyje sudėti su misija susiję įvykiai, nepateikiant jų interpretacijų, kad skaitytojai galėtų patys apmąstyti, kaip juos suvokti.

„Trokštu, kad visas pasaulis  
pažintų mano gailestingumą“  (Dien., 687) 

DIEVO GAILESTINGUMO SLĖPINYS

„​Žmonija neras ramybės, 
kol pasitkėdama neatsigręš į mano gailestingumą“ (Dien., 300)​*

„Mano gailestingumo versmė buvo plačiai atverta ietimi ant kryžiaus 
visoms sieloms – nieko neišskyriau“ (Dien., 1182).

* Skaičiai skliausteliuose rodo šv. sesers Faustinos Kovalskos „Dienoraščio“ pastraipų numerį.

Amžinoji adoracija Dievo Gailestingumo šventovėje Vilniuje

„Pažadu, kad ta siela, kuri garbins šį paveikslą, nepražus. 
Taip pat pažadu jau čia, 
Žemėje, pergalę prieš priešus, o ypač mirties valandą“  (Dien., 47). 

„Per šį paveikslą sieloms teiksiu daug malonių,
todėl tegul jis bus prieinamas kiekvienai sielai“ (Dien., 570). 

Pirmojo Gailestingojo Jėzaus atvaizdo ir Turino drobulės fragmentų animacija

JĖZAU, PASITIKIU TAVIMI. Meile ir gailestingumas
LAISVAS (PDF)
TURINYS
VAIZDAS POLIGRAFINIAM SPAUSDINIMUI

Naujas Dievo Gailestingumo garbinimo formas, pateiktas Dievo Gailestingumo žinioje, Gailestingojo Jėzaus seserų kongregacija įgyvendina 35 religiniuose namuose Lenkijoje ir užsienyje, įskaitant trijuose misionierių forpostuose: Bolivijoje, Siera Leonėje ir Pietų Afrikoje. Taip pat per tikinčius pasauliečius, Dievo Gailestingumo garbintojus, ši žinia skleidžiama internetiniuose leidiniuose, knygose, Gailestingojo Jėzaus atvaizdo reprodukcijose, plakatuose ir lankstinukuose įvairiomis kalbomis - be kita ko, kalėjimuose, mokyklose ir piligrimystės vietose. 

Jei norėtumėte dalyvauti šiuose darbuose, su dėkingumu priimsime jūsų auką kaip Gailestingumo dovaną - maldą, kančią ir, jei įmanoma, finansinę paramą (su įrašu: dovana religinio kulto skatinimui).

Kartu atneškime gailestingumą žmonių širdims ir pasaulio pakraščiams! 

PL:  83 1600 1462 1817 7333 6000 0001

Gailestingojo Jėzaus seserų kongregacija
Wyszyńskiego 169, 66-400 Gorzów Wlkp.

EUR:  56 1600 1462 1817 7333 6000 0002
SWIFT PPABPLPK

USD: 29 1600 1462 1817 7333 6000 0003
SWIFT PPABPLPK

AČIŪ!

GAILESTINGO JĖZAUS SESERIŲ MISIJOS